Gå om bord i en stolt færgekultur!

Efteruddannelse

Når muligheden byder sig er efteruddannelse en god ide. Foruden de specifikke kvalifikationer der opnås, skabes der også muligheder for netværk på tværs af arbejdspladser og landsdele.

Nogle efteruddannelsestilbud kan erhvervs med refusion til din arbejdsplads eller med højeste dagpengesats, hvis du er ledig. De skoler der tilbyder efteruddannelse på arbejdsmarkedsvilkår kan oplyse dig om detaljerne for disse regler.

Du kan finde kursuskalendere, priser og yderlige informationer under de enkelte kurser.

Er du bekendt med kursustilbud eller -udbyder, som bør fremgå af nedenstående høre vi gerne fra dig.

Særlige uddannelses- og kvalifikationskrav til færgepersonale: Bekendtgørelse nr. 391 af 22. april 2014

Læs mere om efteruddannelsesmuligheder

§ 5 Krisestyring

Krisestyring

Kurset er et krav i henhold til bek. nr. 391 af 22. april 2014 og omhandler menneskelig adfærd i krisesituationer.

Læs mere om § 5 Krisestyring

§ 6 Stabilitet

Stabilitet

Kurset er et krav i henhold til bek. nr. 391 af 22. april 2014 og omhandler passagersikkerhed, lastsikkerhed og skrogintegritet.

Læs mere om § 6 Stabilitet

§ 7 Båd og brandøvelser

Båd og brandøvelser

Navigatør, maskinchefer og ledende personale, skal senest et år efter ansættelse erhverve dette kursus.

Læs mere om § 7 Båd og brandøvelser

§ 16 Arbejdsmiljø kursus

Arbejdsmiljø kursus

Ifølge Søfartsstyrelsen skal medlemmerne af sikkerhedsgruppen skal have gennemgået et af Søfartsstyrelsens godkendte arbejdsmiljøkurser.

Læs mere om § 16 Arbejdsmiljø kursus

Radiocertifikat

Radiocertifikat

I indre danske farvande og inden for rækkevidde af en kystradio station på VHF-DSC skal du have et ROC-certifikatet.

Læs mere om Radiocertifikat

Medicinkiste Uddannelse

Medicinkiste Uddannelse

Medicinkiste uddannelse C / C+P er dækkende for de fleste småfærger i Danmark. Hvis i ikke har medicin- kiste, bør i tage et førstehjælps-kursus.

Læs mere om Medicinkiste Uddannelse

Motorlære

Motorlære

Med en motoreffekt på 100 - 749 kW kræves der en person med duelighedsbevis i motorpasning.

Læs mere om Motorlære

Duelighedsprøve i sejlads

Duelighedsprøve i sejlads

Med et bedstemandsbevis kan du sejle, som styrmand i de mindre færger. Du skal også have et ROC-certifikat for at få bedstemandbevis.

Læs mere om Duelighedsprøve i sejlads

Brandbekæmpelse i skibe

Brandbekæmpelse i skibe

Med brandbekæmpelses kurset opnår du kompetencer til at kunne varetage brand- og redningsindsatsen ombord på skibe.

Læs mere om Brandbekæmpelse i skibe

Røgdykker certifikat

Røgdykker certifikat

Personer, der i henhold til skibets brandrulle skal gøre tjeneste som røgdykker, skal være i besiddelse røgdykker certifikat.

Læs mere om Røgdykker certifikat

Transport af farligt gods

Transport af farligt gods

Kursus i transport af farlig gods på mindre færger i Danmark.

Transport af farligt gods

Kontakt

Småøernes Færgeselskaber

Holmegaardsvej 34
3400 Hillerød

Tlf. 54 34 48 99
info@smaa-faergerne.dk
kasser@smaa-faergerne.dk

Jobs

Presse


Cookie- og privatlivspolitik

Intern

design, programming and webhosting by ApolloWeb