Billed: 120422-G-0227J-023 - © Jonathan James, brugt under en CC 2.0 license
Gå om bord i en stolt færgekultur!

Bedstemand

Med et sønæringsbevis som bedstemand kan du sejle styrmand på små og mellem store færger, og som skibsfører og arbejdsleder om bord på de helt små færger med max. 12 pax. i de danske farvande.

Erhvervelse af sønæringsbevis som bedstemand

Til erhvervelse af sønæringsbevis som bedstemand skal du:

Til "Duelighedsprøve i sejlads" skal prøveaflæggeren ved en teoriprøve demonstrere nødvendigt kendskab til følgende emner:

Vedkommende skal endvidere være orienteret om indholdet af bilag 1 til Søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1758 af 22. december 2006 om vagthold i skibe.

Personer, der har gennemført søfartsområdets grundkursus for skibsassistenter eller et af Søfartsstyrelsen fastsat maritimt kursus for personer med svendebrev, forudsættes at være blevet overhørt i de under d., f., og h. nævnte emner i forbindelse med evaluering af den pågældende uddannelse.

Adgangskrav

For at kunne indstille sig til duelighedsprøve i sejlads skal vedkommende opfylde det til erhvervelse af duelighedsbevis i sejlads foreskrevne fartstidskrav.

Kravet er at vedkommende:

Endvidere skal vedkommende være i besiddelse af vagtholdsbevis eller en erklæring fra skibets fører, om at vedkommende har deltaget i brovagten, og herunder er blevet instrueret i samtlige opgaver vedrørende vagttjenesten.

Varighed

Duelighedsprøve i sejlads tager ca. 3 - 4 uger


Indtægter

Uddannelsen kan tages under arbejdsmarkeds regi, hvor der er mulighed for dagpengerefusion.

På navigations- og skipperskoler koster det ca. 600 - 1000 kr. pr. deltager. Se mere under efteruddannelse.


Mere at vide

Du kan tage uddannelsen som styrmand på disse skoler:

Send en mail til Søfartsstyrelsens uddannelseskontor, hvis du vil vide mere. Så ringer eller skriver de til dig. Du kan også ringe til SFS på tlf. 39 17 44 00.

Kontakt

Småøernes Færgeselskaber

Strandbjerggårdparken 39
7600 Struer

Tlf. 40 60 77 16
info@smaa-faergerne.dk

Jobs

Presse


Cookie- og privatlivspolitik

Intern

design, programming and webhosting by Apollomedia